Welkom op Samen Lingewaard

Multifunctionele accommodatie Haalderen

In Haalderen is behoefte aan een nieuwe plek voor sporten, bewegen en ontmoeten. Gemeente Lingewaard wil samen met (sport)verenigingen, stichtingen en omwonenden komen tot een multifunctionele cultuur- en sportaccommodatie op het terrein van voetbalvereniging HAVO.

Lokaal initiatief

Het initiatief voor een nieuwe multifunctionele sport-, beweeg- en ontmoetingsplek komt vanuit de lokale gemeenschap. De MFA biedt de mogelijkheid om in Haalderen een breed programma aan sociale en sportieve activiteiten te (blijven) bieden. In die zin draagt deze bij aan de sociale verbondenheid en leefbaarheid in het dorp.

Samen met werkgroep

In 2022 heeft de gemeente in nauw overleg met de werkgroep MFA Haalderen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In de werkgroep zijn vertegenwoordigd voetbalvereniging HAVO, wijkplatform Haalderen Leeft, Tennisclub Haalderen, Stichting Dorpshuis Haalderen (De Tichel) en Stichting KIVAC (kinderdorp). De werkgroep heeft in samenspraak met een brede klankbordgroep en na overleg met omwonenden gekozen voor een scenario waar alle functies bij elkaar worden gegroepeerd in één Multifunctionele Cultuur en Sport Accommodatie op het terrein van voetbalvereniging RKVV HAVO te Haalderen.

Eerste plan

In 2023 is gezamenlijk gewerkt aan een programma van eisen, stichtingskostenraming en organisatie. Inmiddels ligt er een eerste plan. Dit is begin 2024 besproken met de brede klankbordgroep. Ook direct aanwonenden en inwoners van Haalderen zijn meegenomen in de plannen.  Daarvoor organiseerden we twee (drukbezochte) bijeenkomsten. 

Vervolg

De verwachting is dat de gemeente voor de zomer van 2024 een definitief besluit neemt over MFA Haalderen. Bij een positief besluit wordt gestart met de verdere uitwerking van de plannen. Verenigingen, gebruikers en omwonenden worden ook bij dit vervolgtraject nauw betrokken. 

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen