Welkom op Samen Lingewaard

Zonne- of windenergie langs de A15/Betuweroute

In september 2023 heeft de gemeenteraad het beleidskader Energietransitie vastgesteld. Dit betekent onder meer dat we in de gemeente een aantal gebieden hebben uitgezocht waar we elektriciteit kunnen opwekken met zon of wind. Eén van die gebieden is de zone A15/Betuweroute. In het beleidskader staat dat we hiervoor een Energievisie moeten ontwikkelen. Het doel is om in dit gebied schone elektriciteit op te wekken voor ongeveer 25.000 huishoudens. Op die manier produceren we elektriciteit zonder schadelijke uitstoot van gassen en zijn we minder afhankelijk van andere landen.

Wat is een Energievisie?

Het plaatsen van windmolens of zonneparken heeft invloed op de omgeving. Daarom kijken we eerst graag goed samen met u naar hoe we de beste beslissingen kunnen maken. Denk hierbij aan beslissingen over de verdeling tussen het aantal windmolens of zonnepanelen. Of bijvoorbeeld hoe de omgeving meedeelt in de opbrengsten.  

Meedenkgroep

Tijdens en voor de Informatieavond op 9 april konden geïnteresseerden zich aanmelden om actief mee te denken over de Energievisie. Inmiddels hebben zich hier ongeveer 30 mensen voor aangemeld.

Vervolgproces

Met de meedenkgroep komen we een aantal keren bij elkaar. De resultaten ervan nemen we mee in de Energievisie. Deze zal in de gemeenteraad van januari 2025 worden behandeld.

Cookie-instellingen