Welkom op Samen Lingewaard

Vergezicht 2 - Lingewaard als onderdeel van de groene metropoolregio

Om de unieke positie in de groene metropoolregio te versterken, zet Lingewaard in op:

  1. het versterken van de economische kracht van het tuinbouwgebied NEXTgarden (duurzame voedselproductie) en de lokale bedrijvigheid;
  2. het versterken van een landschap dat uitnodigt om dicht bij de eigen woonomgeving buiten te ontspannen.

Dat doen we door in te zetten op versterking van de bestaande landschappelijke identiteit en kwaliteit. Hierbij is een klimaatbestendige inrichting van het buitengebied belangrijk. Ook door versterking van Park Lingezegen als gebied voor de ontwikkeling van natuur, water (in combinatie met de Linge), landbouw, voedsel, recreatie en toerisme. Daarnaast zet Lingewaard zich in voor NEXTGarden. De energietransitie (opwek) vindt plaats door zonne- en windenergie. De aanpassing van de woon- en werkomgeving biedt kansen om de bebouwde omgeving te verduurzamen en voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Bekijk de visuele weergave

Cookie-instellingen